Pakeistos VMI Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės

Pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės

Pakeistos Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklės

Pakeistos Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pakeitimo taisyklės