Pakeistos Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklės

Kur rasti transporto priemonių (vilkikų) rinkos vertę? Kiek gali skirtis rinkos vertė nuo pardavimo vertės?

Ar individualią veiklą vykdančio asmens išrašomoje sąskaitoje faktūroje reikia nurodyti asmens kodą? Ar galima jo nerašyti?

Įmonės vadovas dalyvauja vadovų konferencijoje įmonei pristatyti. Pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje konferencijos kainoje atskira eilute nurodyti verslo pietūs. Ar šias išlaidas galima priskirti prie leidžiamų atskaitymų? Jei taip, kurių.

Bankrutavusio pirkėjo skolą įmonė nurašė (su PVM). Po kelerių metų gautas teismo sprendimas dėl pirkėjo bankroto. Ar įmonė gali susigrąžinti PVM?

Vyriausybė pakeitė Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisykles ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą