Ar būtina teikti Užimtumo tarnybai susitarimą dėl prastovos su darbuotojais ir informavimo formą dėl asmens duomenų?

Ar visos įmonės be išimties gali prašyti subsidijos? Ar yra vertinama per praėjusius laikotarpius parama ar dalyvavimas projektuose?

Įmonė paskelbė dalinę prastovą, taip pat teikia prašymą atidėti mokesčių mokėjimą (SODROS, GPM). Ar prašydama subsidijos įmonė gali būti nemokėjusi SODROS ir GPM (sudarius sutartį dėl atidėjimo)? Ar užteks pateikti tik atsiskaitymus su darbuotojais, kaip pagrindimą? Ar įmonė, prašanti subsidijos dėl prastovų, privalo mokėdama darbo užmokestį būti sumokėjusi ir mokesčius nuo darbo užmokesčio (SODRA ir GPM)?

Koks yra skirtumas tarp nemokamų atostogų ir leidimo neateiti į darbą administracijai leidus? Kokią įtaką neatvykimas į darbą karantino laikotarpiu turės prastovų kompensavimui, kreipiantis į Užimtumo tarnybą?

Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų patvirtinimo

Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų patvirtinimo

Pakeistas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.751 straipsnis

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo