Darbdavys ir darbuotojas sutarė nutraukti darbo sutartį abiejų šalių bendru susitarimu pagal Darbo kodekso 54 str. 1 d. Susitarime, dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu, nurodyta konkreti išmokamos išeitinės suma ir kompensacija už nepanaudotas atostogas, bet šios sumos neįvardintos konkrečiai (ar atskaičius mokesčius, ar iki mokesčių). Ar šiuo atveju išmokamos didesnės sumos darbuotojo naudai?

Dėl Metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2021 metais patvirtinimo

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas