Įmonė investavo į darbuotojo dirbti su staklėmis apmokymą, bet darbuotojas, nepasibaigus bandomajam laikotarpiui, nutraukė darbo sutartį savo iniciatyva be svarbių priežasčių. Ar galima šiuo atveju iš darbuotojo reikalauti atlyginti apmokymo išlaidas?

Įmonė darbuotojui sutuoktuvių proga padovanojo 500 EUR vertės dovaną. Kaip apmokestinama ši dovana?

Kaip pakeisti dabo laiko normą iš 5 dienų darbo savaitės į 3 dienų darbo savaitę neterminuotai? Kaip pakeisti darbo sutarties apmokėjimo sąlygas?

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. VA-25 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo termino atidėjimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 3-1, 5, 10, 11, 14, 15, 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-1, 16-2 straipsniais įstatymas

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas