Pakeistos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų (versija 07) užpildymo taisyklės

Dėl Privalomų sveikatos tikrinimų galimais užkrečiamosios ligos atvejais tvarkos atitikties teisės aktų reikalavimams deklaravimo ir teminės ataskaitos pateikimo VDI

Pakeistas VSDF administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymas

Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pakeitimas Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo

Patvirtintas Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims pateikimo paramos teikėjams ir mokesčių administratoriui tvarkos aprašas

Pakeitimas Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 formos ir jos pildymo taisyklių

Naudingi skaičiai (2021 m. balandžio mėn.)