Ūkinės bendrijos tikrojo nario formos (JAR-BD1 ir JAR-BD2) ir Asmens, turinčio teisę juridinio asmens vardu naudotis valstybės institucijų teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis elektroninėmis paslaugomis, formą (JAR-EP)

Praplėstos pridėtinės vertės mokesčio paskirstymo valstybėms narėms taisyklių taikymo ribos

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai: didėja baudos darbuotojams ir darbdaviams

Pakeitimai dėl vienišo asmens išmokų skundų teikimo VSD fondo valdybai

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai: draudžiamosios pajamos dėl prastovų per pandemiją sumažėjo, o išmokos ne

Investicijų įstatymo pakeitimu teikiamos lengvatos užsieniečių įdarbinimui

Naudingi skaičiai (2021 m. birželio mėn.)