Dėl sukauptų atostogų dienų už stažą, ar jos turėtų būti nurašomos tokia pačia tvarka, jei nepanaudojamos per 3 metus?

2021 metais fizinis asmuo pardavė nekilnojamą turtą (namas ir sklypas), kuriame gyveno ir buvo deklaruota gyvenamoji vieta nuo 2004 m. lapkričio mėnesio. Ar pardavus šį turtą nereikės mokėti gyventojų pajamų mokesčio, nes gyventa daugiau kaip 10 metų?

Ar atskirų grupių pastatams gali būti taikomas skirtingas nusidėvėjimo laikotarpis? Pvz., gamybiniai pastatai – 30 m., o kiti pastatai – 15 m.

Parduodame prekes Švedijos PVM mokėtojams, taikom 0 PVM, bet turim ir Švedijos PVM kodą. Ar turime nuo šiol sąskaitas rašyti su Švedijos PVM ir nebegalim taikyti 0 %?

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimas

Patvirtintas Dokumentų, patvirtinančių teisę kitoje Europos Sąjungos šalyje gauti išmokas natūra dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, tvarkymo aprašas