Pakeistas Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašas

Mokestinės pagalbos priemonės verslui ir gyventojams pratęsiamos iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Žurnalistams suteikta teisė neatygintinai gauti duomenis ir informaciją iš registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo

Patvirtintas Motorinės transporto priemonės ir jos priekabos nuosavybės teisės deklaravimo tvarkos aprašas

Pakeistas Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašas

Naudingi skaičiai (2021 m. gegužės mėn.)