VMI paslaugų teikimo gyventojams telefonu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo pakeitimas

Dėl VSDF biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių pakeitimo

Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių pakeitimas

Dėl VMI vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi

Pakeista Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 forma

Pakeistos Nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiškos KIT720 forma ir Nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiškos KIT720 pildymo taisyklės

Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatų pakeitimas

Dėl Pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, taikymo