Ūkio subjekto patikrinimo bendrinio kontrolinio klausimyno ir Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) VDI tvarkos aprašo pakeitimai

Ar privalo vienintelis MB narys (arba ne vienintelis) sudaryti civilinę vadovo sutartį?

Įmonės akcininkai yra fiziniai asmenys, pati įmonė turi dukterinių įmonių (100% trijų įmonių akcijų). Ar motininė įmonė laikoma nesavarankiška?

Ilgalaikio turto perkainojimas. Kokioje metinės pelno mokesčio deklaracijos eilutėje įrašyti. Ar metinėje pelno mokesčio deklaracijoje rašoma? Jei rašoma – tai kokioje eilutėje?

Personalinės įmonės, tam kad gauti subsidiją privalo nusiųsti balansą Registrų Centrui už 2019 m. Ar Vyriausybė planuoja daryti pakeitimus tvarkoje?