Ar tikslinga užsisakyti iš VĮ Registrų centras pažymą 2021-01-01, jei jau turime pažymą išduotą 2021-02-10 su nauja verte tam pačiam, bet jau rekonstruotam gamybiniam pastatui?

Įmonė buvo tikrinta VMI prieš 5 metus ir rado turto (pastatą), kuris naudojamas ne pagal įmonės veiklą. Įmonės vadovui buvo priskaityta kaip pajamos natūra ir sumokėjo baudą. Pastatas vis dar įmonės vardu. Kokios galimos mokestinės pasekmės ateičiai? Ar gali VMI antrą kartą skirti baudą?

Įmonė įsigijo investicinį auksą. Kurioje balanso eilutėje turime jį parodyti?

Lietuvos įmonė 2017 m. pirko programinę įrangą iš Norvegijos įmonės. Sąskaita buvo išrašyta NOK ir perskaičiuota į EUR sąskaitos išrašymo dienos valiutos kursu. Tokiu valiutos kursu programinė įranga buvo užpajamuota pirkėjo apskaitoje. 2020-12-19 minėta programinė įranga grąžinta pardavėjui. Grąžinimo dokumentą išrašė pardavėjas 2020-12-19 (Norvegijos įmonė), nurodydamas pirkimo datos valiutos kursą (2017 m). Ar Lietuvos įmonės apskaitoje grąžinimą turime fiksuoti tos datos valiutos kursu, kada programinė įranga grąžinta 2020-12-19? Jei taip, valiutos kursų svyravimas pripažįstamas apmokestinamomis pajamomis ar nuostoliu?

Ar galima skirti dividendams visą sukauptą nepaskirstytą pelną (metai pelningi; rezervas suformuotas; skolų nėra)?

Statybinė organizacija nupirko naują medicininę įrangą, apskaitė kaip ilgalaikį turtą ir ją išnuomojo medicinos įstaigai. Ar įmonė gali taikyti pelno mokesčio sumažinimą dėl investicijų pagal Pelno mokesčio įstatymo 46-1 str.?

Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje pastebėta klaida. Vietoje 2020 m. sutarties sudarymo datos yra nurodyta 2019 m. data. Sutartis pasirašyta abiejų šalių. Ar reikia koreguoti datą? Jei taip – ar galima tiesiog nubraukti ir įrašyti teisingą datą ir pasirašyti, kad taisymas teisingas?

Juridinių asmenų, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, finansinių ataskaitų rinkinių teikimas