Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija

Jei įmonė pradėjo veiklą 2021-ais metais, ar ji galės nemokėti pelno mokesčio už 2021-us metus, pasinaudojant 0 proc. lengvata?

UAB A įkūrė dukterinę įmonę (UAB B) ir turi 100 proc. akcijų, o UAB A akcininkas yra fizinis asmuo ir turi 100 proc. įmonės akcijų. Ar UAB B pelno mokestis gali būti 5 proc.?

Pagal Pelno mokesčio įstatymą, kelionės draudimas yra leidžiami atskaitymai, o kaip dėl gyventojų pajamų mokesčio – ar tai nebus pajamos natūra?

Individualios imonės, kad gauti subsidiją mikroįmonėms privalo nusiųsti balansą VĮ Registru centras už 2019 metus. Ar Vyriausybė planuoja daryti pakeitimus tvarkoje?

Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašas

Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeistas VMI viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“

Dėl Pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, taikymo