Naujos taisyklės dėl mokesčių mokėtojų mokamų muitinės mokesčių už siuntas

Kokioms dar paslaugoms tiekiamoms fiziniams asmenims nenaudojam PVM SF?

Patvirtinimo forma: darbuotojas tapo laikinai nedarbingu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdytos profesinės veiklos

Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimą apdraustiesiems: našlių pensija išimtis skaičiuojant pajamas

Didinamas VSDF 2021 metų biudžetas

Pratęstas terminas teikti prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka

Panaikinti 22-iejų administracinių baudų kodai