Ar priklauso papildoma poilsio diena („mamadienis“) tą mėnesi, kai darbuotojas buvo kasmetinėse atostogose ar laikinai nedarbingas ir grįžus po šio laikotarpio einamasis mėnesis dar nėra pasibaigęs?

Ar už kvalifikacijos kėlimo mokymų valandas turėtų būti apmokama pagal valandinį darbo įkainį ar skaičiuojant VDU?

Ar į pareigas, dėl kurių skelbiamas konkursas, gali būti priimtas asmuo pagal terminuotą darbo sutartį 2 metų laikotarpiui?

Darbuotojui pateiktas pasiūlymas nutraukti darbo sutartį pagal DK 54 str. nuostatas. Jei darbuotojas gavęs pasiūlymą išeina atostogų, ar 5 darbo dienų terminas turėtų nusikelti po atostogų?

Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo

Dėl Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. pakeitimų

Pakeistas Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašas

Sveikatos draudimo įstatymo 10 str. pakeitimas

Pakeistos Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės

Pakeisti Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašas ir metodika