Pakeistas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VE-293 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų patvirtinimo“

Pakeistas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas

Pripažintas netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. VA-77 „Dėl Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais

Patvirtintas Mokesčių ir kitų mokėjimo įmokų permokos (skirtumo) nepriemokai padengti tarpusavio įskaitymo tvarkos aprašas

Patvirtinta 2020 m. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schema

Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatai

Pakeistos Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės