Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ ar savivaldybių teritorijose įsakymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų bei ūkinių bendrijų įstatymų pakeitimai

Naudingi skaičiai (2021 m. sausio mėn.)