Apie mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui