Įsigaliojo laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų teikimo tvarkos pakeitimai

Patvirtintas Angliavandenilių išteklių mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas