Patvirtintas naujas Pensijų skyrimo / mokėjimo asmenims, persikėlusiems gyventi į trečiąsias valstybes, aprašas

Naujos redakcijos Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo, kai neveikia sistemos, taisyklės