Panaikinta mažoms ir vidutinėms įmonėms restruktūrizuoti teiktos valstybės pagalbos schema

Apie pakeitimus, susijusius su ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpomis

Sutrumpėjo II socialinio draudimo įmokos tarifo grupei priskirtų draudėjų sąrašas

Pakeistas 17-asis VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų pakeitimai