Ūkio ministro įsakymo, nustačiusio asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarką, naikinimas