Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius formų pakeitimai, įgyvendinant Mokesčių administravimo įstatymą