Naujos Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklės