Ar iš draudimo gautas nuostolio atlyginimas turi būti parodomas pelno deklaracijos 18 laukelyje – mokesčio bazė?

Įmonė įsigijo dulkių nutraukimo sistemą, kurios dalis buvo dengiama iš ES paramos lėšų. Ar galima šiai sistemai (visai sumai) pritaikyti Pelno mokesčio įstatymo 46-1 str. ir pripažinti investiciniu projektu?

Lietuvos įmonė 2017 m. pirko programinę įrangą iš Norvegijos įmonės. Sąskaita buvo išrašyta NOK ir perskaičiuota į EUR sąskaitos išrašymo dienos valiutos kursu. Tokiu valiutos kursu programinė įranga buvo užpajamuota pirkėjo apskaitoje. 2020-12-19 minėta programinė įranga grąžinta pardavėjui. Grąžinimo dokumentą išrašė pardavėjas 2020-12-19 (Norvegijos įmonė), nurodydamas pirkimo datos valiutos kursą (2017 m). Ar Lietuvos įmonės apskaitoje grąžinimą turime fiksuoti tos datos valiutos kursu, kada programinė įranga grąžinta 2020-12-19? Jei taip, valiutos kursų svyravimas pripažįstamas apmokestinamomis pajamomis ar nuostoliu?

Statybinė organizacija nupirko naują medicininę įrangą, apskaitė kaip ilgalaikį turtą ir ją išnuomojo medicinos įstaigai. Ar įmonė gali taikyti pelno mokesčio sumažinimą dėl investicijų pagal Pelno mokesčio įstatymo 46-1 str.?

Jei įmonė pradėjo veiklą 2021-ais metais, ar ji galės nemokėti pelno mokesčio už 2021-us metus, pasinaudojant 0 proc. lengvata?

UAB A įkūrė dukterinę įmonę (UAB B) ir turi 100 proc. akcijų, o UAB A akcininkas yra fizinis asmuo ir turi 100 proc. įmonės akcijų. Ar UAB B pelno mokestis gali būti 5 proc.?

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 289 „Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo