Ar iš draudimo gautas nuostolio atlyginimas turi būti parodomas pelno deklaracijos 18 laukelyje – mokesčio bazė?

Įmonė įsigijo dulkių nutraukimo sistemą, kurios dalis buvo dengiama iš ES paramos lėšų. Ar galima šiai sistemai (visai sumai) pritaikyti Pelno mokesčio įstatymo 46-1 str. ir pripažinti investiciniu projektu?

Lietuvos įmonė 2017 m. pirko programinę įrangą iš Norvegijos įmonės. Sąskaita buvo išrašyta NOK ir perskaičiuota į EUR sąskaitos išrašymo dienos valiutos kursu. Tokiu valiutos kursu programinė įranga buvo užpajamuota pirkėjo apskaitoje. 2020-12-19 minėta programinė įranga grąžinta pardavėjui. Grąžinimo dokumentą išrašė pardavėjas 2020-12-19 (Norvegijos įmonė), nurodydamas pirkimo datos valiutos kursą (2017 m). Ar Lietuvos įmonės apskaitoje grąžinimą turime fiksuoti tos datos valiutos kursu, kada programinė įranga grąžinta 2020-12-19? Jei taip, valiutos kursų svyravimas pripažįstamas apmokestinamomis pajamomis ar nuostoliu?

Statybinė organizacija nupirko naują medicininę įrangą, apskaitė kaip ilgalaikį turtą ir ją išnuomojo medicinos įstaigai. Ar įmonė gali taikyti pelno mokesčio sumažinimą dėl investicijų pagal Pelno mokesčio įstatymo 46-1 str.?

Jei įmonė pradėjo veiklą 2021-ais metais, ar ji galės nemokėti pelno mokesčio už 2021-us metus, pasinaudojant 0 proc. lengvata?

UAB A įkūrė dukterinę įmonę (UAB B) ir turi 100 proc. akcijų, o UAB A akcininkas yra fizinis asmuo ir turi 100 proc. įmonės akcijų. Ar UAB B pelno mokestis gali būti 5 proc.?

Įmonės pajamos yra iki 15 mln. Eur, tačiau ji turi apyvartą su asocijuotu užsienio vienetu. Kokią bylą reikia turėti – šalies ar pagrindinę?

Įmonė PVM mokėtoja nurašė ir sunaikino sandėlyje buvusias pasenusias, neturinčias paklausos prekes. Šios prekės skirtos parduoti su PVM, todėl jų pirkimo PVM buvo atskaitytas. Iš utilizavimo įmonės gautas sunaikinimo faktą patvirtinantis dokumentas. Ar nurašius ir sunaikinus prekes reikia tikslinti jų pirkimo PVM atskaitą? Ar pelno mokesčio požiūriu tokių prekių savikaina yra leidžiami atskaitymai? Kokius įrodymus įmonė turi turėti, jog prekės sunaikintos dėl nuo PVM mokėtojo nepriklausančių priežasčių (pasenusios, neturinčios paklausos, užsigulėjusios prekės)?

Lietuvos įmonė perka paslaugas/prekes iš „ofšorinėse zonose“ esančių juridinių asmenų, norėdama pripažinti leidžiamais atskaitymais ar turi gauti tos teritorijos mokesčių administratoriaus patvirtinimą, kad tai pardavėjo įprasta veikla?