Pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės

Pakeistos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų (versija 07) užpildymo taisyklės

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 289 „Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Pakeistas VMI įsakymas, reglamentuojantis Labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimą (2)

Pakeistas VMI įsakymas, reglamentuojantis Labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimą (1)

Patvirtinta nauja PLN211 forma bei jos užpildymo taisyklės

Metinės pelno mokesčio deklaracijos formų PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U pakeitimai