Pakeistos metinių pelno mokesčio deklaracijų formos bei jų užpildymo taisyklės

Patvirtintas Lietuvos Respublikoje gaminamo filmo kultūrinio turinio ir gamybos vertinimo tvarkos aprašas