Su mokesčiais susiję dydžiai litais, kurie nuo 2015-01-01 pakeisti į eurus