Praplėstos pridėtinės vertės mokesčio paskirstymo valstybėms narėms taisyklių taikymo ribos

Patvirtintas Importo PVM, surinkto taikant specialią importo PVM deklaravimo ir mokėjimo procedūrą, ataskaitos pildymo ir pateikimo muitinei tvarkos aprašas

Parduodame prekes Švedijos PVM mokėtojams, taikom 0 PVM, bet turim ir Švedijos PVM kodą. Ar turime nuo šiol sąskaitas rašyti su Švedijos PVM ir nebegalim taikyti 0 %?

Įmonė nuomojasi patalpas. Karantino metu, patalpomis nebuvo naudotasi, bet sąskaitos už nuomą gautos. Ar tokios sąnaudos yra leidžiami atskaitymai ir PVM galima atskaita?

Ar kavos, arbatos, mineralinio vandens, saldainių, kitų gaiviųjų gėrimų, alkoholio išlaidos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams? Ar galima dėti į leidžiamus kaip darbuotojų naudai patirtos išlaidos išskyrus alkoholį. Kur priskirti depozitą?

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo