Praplėstos pridėtinės vertės mokesčio paskirstymo valstybėms narėms taisyklių taikymo ribos

Priimti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, susiję su prekių gabenimu į kitas valstybes nares

Veikla – kredito unija, ne PVM mokėtoja. Unija turi sukaupusi nekilnojamojo turto iš nemokių klientų. Ruošiamasi jį parduoti. Ar tai PVM objektas, ar parduotas turtas apmokestinamas PVM?

Pakeistas Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašas

Įmonė nori parduoti žemės sklypą, kuris yra kaimo vietovėje. Nekilnojamojo turto registro išraše šios žemės pagrindinė tikslinė paskirtis yra žemės ūkio. Ar reikia mokėti pridėtinės vertės mokestį parduodant tokį sklypą?

Įmonė A pirko prekes iš ES įmonės PVM mokėtojos. Įmonės A prekių vežėjas įmonė B prekių pirkėjui nepristatė, nes pametė. Įmonė B sutinka kompensuoti nuostolį įmonei A. Ar nuostolis šiuo atveju būtų prekės savikaina ir PVM mokestis? Sutartyje nurodyta, kad vežėjas kompensuoja tiesioginę žalą, kai dingsta prekės.