Atnaujinta pranešimo apie ilgalaikio turto priskyrimą individualiai veiklai tvarka

(18.2-31-2 E) RM-107 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2019-01-28 Kategorija: PVM, VMI komentarai