Patvirtinimo forma: darbuotojas tapo laikinai nedarbingu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdytos profesinės veiklos

Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimą apdraustiesiems: našlių pensija išimtis skaičiuojant pajamas

Didinamas VSDF 2021 metų biudžetas

Pakeitimai dėl vienišo asmens išmokų skundų teikimo VSD fondo valdybai

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai: draudžiamosios pajamos dėl prastovų per pandemiją sumažėjo, o išmokos ne

Pakeistas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas

Dėl VSDF biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių pakeitimo

Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių pakeitimas

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimas