Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatai

Pakeistos Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės

Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Dėl Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. pakeitimų

Pakeistas Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašas

Sveikatos draudimo įstatymo 10 str. pakeitimas

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 11-1, 14, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas

Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas