Patvirtinimo forma: darbuotojas tapo laikinai nedarbingu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdytos profesinės veiklos

Pakeistas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašas

Pakeistas VSDF administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymas

Pakeista Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodika

Pakeistas Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašas

Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašas

Pakeistos Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės

Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašas