Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimą apdraustiesiems: našlių pensija išimtis skaičiuojant pajamas

Didinamas VSDF 2021 metų biudžetas

Pakeitimai dėl vienišo asmens išmokų skundų teikimo VSD fondo valdybai

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai: draudžiamosios pajamos dėl prastovų per pandemiją sumažėjo, o išmokos ne

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimas

Dėl Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. pakeitimų

Pakeistas Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašas

Sveikatos draudimo įstatymo 10 str. pakeitimas

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 11-1, 14, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas