Dėl Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. pakeitimų

Pakeistas Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašas

Sveikatos draudimo įstatymo 10 str. pakeitimas

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 11-1, 14, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 4, 5, 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymas