Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

Dėl Klientų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų patalpose, esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai, tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1360 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 3, 4, 8, 10, 12, 18, 22, 23, 26, 28, 38 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pakeista „Sodros“ taikomų priverstinio poveikio priemonių tvarka

Išplečiamos galimybės globėjui tapti apdraustuoju pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu

Nuo 2021-01-01 įsigalios Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, susijęs su registrų reforma

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimai

Nelegalus darbuotojas ne tik turės grąžinti draudimo išmoką, bet ji faktiškai bus mokama trumpiau