Didėja pareiginės algos bazinis dydis socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 19 ir 22-1 straipsnių pakeitimo įstatymas