Centrinės projektų valdymo agentūros kvalifikacijos reikalavimų nustatymo žemėlapis

Centrinė projektų valdymo agentūra Europos Sąjungos projektus įgyvendinantiems vykdytojams parengė kvalifikacijos reikalavimų nustatymo žemėlapį. Žemėlapis atskleidžia, kokius kvalifikacijos reikalavimus reikia nustatyti, kad pirkimo organizatorius nusipirktų pajėgų rangovą ar projektuotoją ir, svarbiausia, nenustatytų per didelių reikalavimų.

Į parengtą Excel dokumentą projekto vykdytojas turi tiksliai įvesti statinio, kurio statybai / tvarkymui organizuojamas viešasis pirkimas, parametrus ir jame numatomus atlikti statybos darbus. Įvedus juos, įrankis nurodo, kokius maksimalius kvalifikacijos reikalavimus galima nurodyti rangovui ar projektuotojui.