Dar padidėjo vidutinė cigarečių kaina mažmeninėje rinkoje

Finansų ministras 2015 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1K-067 „Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo“ patvirtino vidutinę svertinę mažmeninę cigarečių pardavimo kainą – 2,60 euro, kuri padidėjo beveik 6 %, lyginant su anksčiau patvirtinta kaina.

Vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos apskaičiavimo tvarka nustatyta finansų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-415 „Dėl Vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“. Šioje tvarkoje įtvirtinta: vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina iki einamųjų metų vasario 20 dienos apskaičiuojama pagal visų cigarečių, už kurias Akcizų įstatymo nustatyta tvarka praėjusiais metais yra atsiradusi prievolė sumokėti akcizus, bendrą vertę, grindžiamą maksimalia mažmenine pardavimo kaina, visus mokesčius, padalytą iš viso šių cigarečių skaičiaus. Apskaičiavimui reikalinga informacija gaunama iš VMI ir muitinės. Iki naujos vidutinės kainos patvirtinimo galioja prieš tai patvirtinta kaina.

VMI rašte Nr. (18.2-31-2)RM-3378 nurodo, jog iki 2015 m. vasario 20 d. galiojo šios patvirtintos vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos:

Nr. Laikotarpis Kaina Pokytis, %, lyginant su buvusia kaina

1. Nuo 2015-02-20 2,60 euro 5,7 %

2. Nuo 2015-01-01 iki 2015-02-19 2,46 euro –0,3 %

3. Nuo 2014-02-26 iki 2014-12-31 8,52 lito 3,6 %

4. Nuo 2013-02-22 iki 2014-02-25 8,22 lito 5,8 %

5. Nuo 2012-02-12 iki 2013-02-21 7,77 lito 4,2 %

6. Nuo 2011-03-02 iki 2012-02-11 7,46 lito

Iki tol buvo skaičiuojama populiariausių cigarečių kainų kategorija (ji 2009 m. sudarė 7,60 lito), o 2008 m. buvo nustatytas pereinamasis dydis, iki kol bus patvirtinta nauja populiariausių cigarečių kainų kategorija, lygus 5,00 litams.

Beje, nuo kovo 1 d. Lietuvoje vidutiniškai 8 % padidėjo akcizai rūkalams. Akcizai cigaretėms dar bus keliami kelerius metus, nes Lietuva iki 2018 m. yra įsipareigojusi pasiekti ES nustatytą minimalų tarifą – ne mažiau kaip 90 Eur už 1000 cigarečių. Taigi, tikėtina, kad vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina ir toliau tik augs.