Darbo tarybų rinkimai

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui Darbo tarybos tapo privalomos darbovietėse, kuriose vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau darbuotojų, išskyrus atvejį, kai darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų. Tokiu atveju Darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus Darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas Darbo tarybai priskirtas funkcijas.

Valstybinė darbo inspekcija primena, jog darbdaviai, kurių vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau, iki 2017 m. gruodžio 31 d. turėtų priimti įsakymą dėl Darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo bei pavesti jai suorganizuoti Darbo tarybos rinkimus. Darbo tarybos rinkimų komisija turi būti sudaryta mažiausiai iš trijų ir daugiausiai iš septynių narių. Darbdavio administracijos pareigūnai gali sudaryti ne daugiau kaip trečdalį šios komisijos narių. Sudaryta rinkimų komisija turi susirinkti į pirmąjį posėdį ir pradėti Darbo tarybos rinkimų organizavimą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jos sudarymo dienos.