Darbuotojams mokami delspinigiai išlieka to paties dydžio

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A1-44 „Dėl delspinigių dydžio patvirtinimopatvirtino delspinigių už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą dydį. Dydis nepasikeitė ir išliko 0,07 proc. už pradelstą dieną. Delspinigių dydis indeksuojamas kiekvienų metų pradžioje, atsižvelgiant į Statistikos departamento paskelbtą vartotojų kainų indeksą per praėjusius kalendorinius metus (lyginant praėjusių metų gruodį su užpraeitų metų gruodžiu), – vartotojų kainų indeksas 2015 m. (2015 m. gruodžio mėn., palyginti su 2014 m. gruodžio mėn.) sudarė 99,9 (vartotojų kainų indeksas 2014 m. buvo 99,7). Esamas delspinigių dydis dauginamas iš šio vartotojų kainų indekso. Gautas naujas delspinigių dydis (procentais) apvalinamas iki šimtųjų dalių po kablelio – taigi gaunamas analogiškas dydis.

Įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. vasario 1 d.  

Šis delspinigių dydis buvo nustatytas nuo 2009 m. vasario 1 d., iki tol jis buvo mažesnis ir sudarė 0,06 proc.

Plačiau COUNT LINE seminare