Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ kartu su VšĮ „Versli Lietuva“ vykdo projektą, kurio metu kompensuoja didelę dalį (iki 80 proc.) darbuotojų mokymams skirtų išlaidų. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis dėl kompensacijų gavimo. Kompensacijos skiriamos tik tuo atveju jeigu mokymai buvo įtraukti į VšĮ „Versli Lietuva“ patvirtintą Mokymų paslaugų tiekėjų ir mokymų programų sąrašą.

Prašymai teikiami UAB „Investicijų ir verslo garantijos“