Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklės bendrinio klausimyno pakeitimai

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-539 pakeitė ankstesnį 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. V-529, kuris keitė 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“. Pakeistas Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklės bendrinis klausimynas, patikslinant ankstesnį klausimą ,,Ar įmonės vadovo žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities buvo privalomai patikrintos prieš pradedant įmonės veiklą ir vėliau buvo tikrinamos ne rečiau kaip kas penkeri metai?“ ir jį išdėstant taip: Ar įmonės vadovo žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities buvo privalomai patikrintos prieš pradedant įmonės veiklą?

Patikslinimas įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.

Primintina, kad 2014 m. gruodžio 16 d. įstatymu Nr. XII-1435 pakeistame Darbo kodekse buvo atsisakyta privalomo pakartotinio darbdavio atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais kas 5 m., įtvirtinant, kad kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai tikrinamos prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas Vyriausybės nustatyta tvarka. Tai turėtų sumažinti naštą (laiko sąnaudas, finansines išlaidas) darbdaviams.

Plačiau apie Darbo kodekso pakeitimus galite skaityti naujienlaiškyje arba Darbo kodekso pakeitimo įstatyme.