Degalinėse parduodamų degalų žymėjimo taisyklių pakeitimai

Energetikos ministras 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1-37 pakeitė Prekybos naftos produktais taisykles, patvirtintas 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346. Šios taisyklės nustato didmeninės ir mažmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais ir fasuotomis suskystintomis naftos dujomis reikalavimus. Taisyklės taip pat reglamentuoja leidimų turėtojų (suskystintų naftos dujų pardavėjų) ir vartotojų (suskystintų naftos dujų pirkėjų) tarpusavio santykius. Naftos produktų ir kitų energijos išteklių, kurių prekybai taikomos taisyklės, sąrašas pateikiamas 1 priede (šis priedas pakeitimu buvo išdėstytas nauja redakcija).

Pakeistos taisyklių nuostatos, reglamentuojančios degalinėse parduodamų degalų žymėjimą. Įtvirtinta, kad degalai turi būti žymimi taip:

benzinas, pagamintas iš naftos ar sumaišytas su bioetanoliu ne didesniu kaip 10 % (anksčiau buvo ne didesniu kaip 5 %) bioetanolio tūrio kiekiu – skaičiais, nurodančiais oktaninį skaičių, nustatytą tiriamuoju metodu (pvz., 91 (92), 95, 98);

dyzelinas, pagamintas iš naftos ar sumaišytas su RRME (riebalų rūgščių metilesteriais) ne didesniu kaip 7 % biodegalų tūrio – raide D. Pirmos klasės arktinis dyzelinas žymimas snaige – D*, antros klasės arktinis dyzelinas žymimas dviem snaigėmis – D**;

bioetanolio ir benzino mišinys, kurio sudėtyje bioetanolis sudaro daugiau kaip 30 % tūrio, žymimas taip: „benzino oktaninis skaičius, E, bioetanolio kiekis“, kuriame benzino oktaninis skaičius rodo ne mažesnį kaip tiriamuoju metodu nustatytą oktaninį skaičių, o bioetanolio kiekis rodo bioetanolio kiekį tūrio procentais mišinyje (pvz., 95E31, 95E32, 95E33 ir (ar) 98E31, 98E32, 98E33 ir pan.);

automobiliniai etanolio degalaiE85 (nesikeitė);

dyzelinas, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 7 % tūrio RRME, ir/ar RRME ir dyzelino mišinys, kurio sudėtyje RRME sudaro daugiau kaip 30 % tūrio, – raide D, nurodant RRME kiekį tūrio procentais mišinyje (pvz., D8, D9 <…> D30 ir pan.);

žymėtasis dyzelinas, skirtas naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje – raidėmis (nesikeitė);

riebalų rūgščių metilo esteris – raidėmis RRME (nesikeitė);

kai į dyzeliną yra įmaišoma ne RRME, o sintetinis dyzelinas, atitinkantis nustatytus standartų reikalavimus ir tyrimo metodus, žymima raide D, nurodant sintetinio dyzelino žymenį ar jo prekinį ženklą, ar kitą informaciją, pagal kurią galima būtų identifikuoti sintetinį dyzeliną, esantį dyzeline;

degalai su metalo priedais turi būti pažymėti tekstu „Turi metalo priedų“.

Žymėjimo ženklų dydis ir šriftas turi būti tokie, kad būtų aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi.

Degalinėje pirkėjams turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su:

  • degalų kokybės pažymėjimu (sertifikatu, pasu) ir/ar standartu, pagal kurį yra pagaminti degalinėje parduodami atitinkami degalai;
  • informacija, ką reiškia atitinkamas degalinėje parduodamų degalų žymėjimas ir kad renkantis konkrečią degalų rūšį rekomenduojama pasitikrinti automobilio techninėje dokumentacijoje, kokią degalų rūšį atitinkamam automobiliui rekomenduoja naudoti automobilio gamintojas ar jo pardavėjas.

Pakeitimai galioja nuo 2015-02-12.