Dėl akcizais apmokestinamo sandėlio nuomos

Akcizų įstatymo 3 straipsnio 4 dalis akcizais apmokestinamų prekių sandėlį apibrėžia kaip patalpą ar teritoriją, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama laikyti, gaminti, perdirbti, maišyti, taip pat į jas atgabenti ar iš jų išgabenti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Pagal Akcizų įstatymo 4 straipsnio 1 ir 4 dalis, akcizais apmokestinamų prekių sandėlis gali būti steigiamas akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai dar nesumokėti, gaminimui, perdirbimui, maišymui, laikymui ar kitai veiklai. Kita veikla yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821, kuriame nėra minima sandėlio ar jo teritorijos dalies nuomos galimybė.

Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, sandėlio savininkas neturi teisės nuomoti sandėlį ar jo teritorijos dalį kitiems ūkio subjektams.