Dėl automatinio importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų pateikimo ir apdorojimo

2017 m. lapkričio 29 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-1001 „Dėl automatinio importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų priėmimo ir apdorojimo“. Naujuoju įsakymu keičiamas ankstesnis 2017 m. liepos 21 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas Nr. 1B-615. Naujasis įsakymas įsigaliojo 2017 m. gruodžio 6 d.

Automatiškai priimamos ir apdorojamos šios deklaracijos:

  1. Importo (išskyrus nurodytas 2 punkte), eksporto ir reeksporto standartinės (A tipas) ir supaprastintos (B tipas) deklaracijos, laikant, kad jos pateiktos kartu su prekėmis;
  2. Standartinės A tipo ir supaprastintos B tipo importo deklaracijos, jeigu atgabentoms ne Sąjungos prekėms Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (toliau – NTKS) priemonėmis yra įregistruotas prekių atvykimas. Įregistravus prekių atvykimą paskirties muitinės įstaigos pareigūnas atspausdina tranzito lydimojo / tranzito saugumo lydimojo dokumento įstaigos kopiją ir užpildo laukelį I „Paskirties įstaigos tikrinimas“;
  3. Papildomos deklaracijos (X, Y ir Z tipai);
  4. Importo (išskyrus nurodytas 5 punkte), eksporto ir reeksporto standartinės (D tipas) ir supaprastintos (E tipas) deklaracijos, pateiktos iki prekių pateikimo, jei pateiktas elektroninis pranešimas apie prekių pateikimą;
  5. Standartinės D tipo ir supaprastintos E tipo importo deklaracijos, pateiktos iki prekių pateikimo atgabentoms ne Sąjungos prekėms. Įregistravus prekių atvykimą paskirties muitinės įstaigos pareigūnas atspausdina tranzito lydimojo / tranzito saugumo lydimojo dokumento įstaigos kopiją ir užpildo laukelį I „Paskirties įstaigos tikrinimas.

Jeigu nėra rizikos požymių ar trikdžių, nurodytos deklaracijos įforminamos automatiškai atitinkamos muitinės įstaigos darbo laiku, išsiunčiant elektroninį pranešimą apie prekių išleidimą (IEI29LT arba IE529LT). Jeigu yra rizikos požymių ar trikdžių, automatinis įforminimas neatliekamas ir deklaracija įforminama įprastine tvarka.