Dėl informacijos pateikimo apie Lietuvoje dirbančius ar komandiruojamus užsieniečius

Įsigaliojo Informacijos apie Lietuvoje dirbančius ar komandiruojamus užsieniečius pateikimo tvarkos aprašas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius, Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius ir Užimtumo tarnybos direktorius priėmė 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. V-401/EV-281/V-395, kuriuo patvirtintas Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir pranešimo apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius forma (toliau – Pranešimas).

Aprašas nustato darbdavio informacijos apie Lietuvoje įdarbintus pagal darbo sutartį ir atsiųstus laikinai dirbti į Lietuvą užsieniečius pateikimo LR įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 62 str. 7 d. nurodytoms institucijoms tvarką ir darbdavio pateiktos informacijos apsikeitimo tarp institucijų tvarką.

Apraše nurodyta, kad darbdavys informaciją teikia Valstybinei darbo inspekcijai ir Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinę sistemą, skirtą elektroninių socialinio draudimo pranešimų ir kitų elektroninių prašymų teikimui (sistema pasiekiama adresu: https://draudejai.sodra.lt), užpildydamas Pranešimą apie:

  • įdarbintą užsienietį, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;
  • užsienietį, komandiruojamą iš užsienio valstybės jurisdikcijai priklausančio darbdavio laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Nustatyta, kad informaciją apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius patvirtinta tvarka darbdaviai pradeda teikti nuo 2019 m. lapkričio 4 d.

Be to, darbdaviai privalo iki 2019 m. gruodžio 15 d. patvirtinta tvarka pateikti informaciją apie Lietuvoje įdarbintus užsieniečius bei komandiruotus laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsieniečius už laikotarpį nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. lapkričio 3 d.

Aprašas įsigaliojo 2019 m. spalio 1 d.

Susipažinti su Aprašu galite paspaudę šią nuorodą.