Dėl keleivių ir degalų deklaracijų formų

2017 m. gruodžio 27 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė du susijusius įsakymus: įsakymą Nr. 1B-1106, kuriuo pakeitė savo ankstesnį (2007 m. gegužės 10 d.) įsakymą Nr. 1B-341, ir įsakymą Nr. 1B-1107, kuriuo pakeitė savo ankstesnį (2014 m. gegužės 22 d.) įsakymą Nr. 1B-319. Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. sausio 15 d.

Pakeitimu netekusiomis galios pripažintos Keleivio deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcija, patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1B-341, ir Degalų deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcija, patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1B-319.

Taip pat buvo pakeisti Reikalavimų keleivio deklaracijos blanko formai, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1B-341, 11 punktas ir Reikalavimų degalų deklaracijos formai, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1B-319, 12 punktas. Anksčiau galiojusios šių punktų redakcijos numatė, kad keleivio deklaracijos rinkinio antrojo lapo kitoje pusėje turi būti išspausdinta Keleivio deklaracijos pildymo instrukcija (jos I ir II skyriai), o degalų deklaracijos rinkinio antrojo lapo kitoje pusėje – Degalų deklaracijos pildymo instrukcija (jos I ir II skyriai). Nuo šiol keleivio ir degalų deklaracijų rinkinių antrojo lapo kitoje pusėje turi būti atspausdinti Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių III skyriaus pirmasis ir antrasis skirsniai.