Dėl Klientų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų patalpose, esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai, tvarkos aprašo patvirtinimo

2020 m. gegužės 30 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. Nr. V-225 įsakymas „Dėl Klientų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų patalpose, esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Patvirtintas Klientų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų patalpose, esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai, tvarkos aprašas.

Nustatyta, kad:

  1. klientų, užsiregistravusių iš anksto šio įsakymo patvirtinto tvarkos aprašo nustatyta tvarka, priėmimas Fondo administravimo įstaigų priimamuosiuose pradedamas 2020 m. birželio 1 d.;
  2. šis įsakymas netenka galios kitą dieną po to, kai baigiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje terminas.

Iš anksto registruotis Fondo administravimo įstaigų paslaugoms gauti klientai gali 2 būdais:

  1. Fondo valdybos interneto svetainėje adresu sodra.lt;
  2. paskambinę „Sodros“ informacijos centro telefono numeriu – telefono numeris 1883 arba (+370) 5 250 0883.

Išsamiau susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.