Dėl kompleksinių ir teminių patikrinimų bei operatyvių patikrinimų rūšių klasifikatorių pakeitimo

Klasifikatoriuje padaryti redakcinio pobūdžio pakeitimai, papildyta dviem naujomis tikslinių patikrinimų rūšimis: patikrinimas dėl likviduoto juridinio asmens, dėl VMI prie FM specialisto išvados performinimo. Patikrinimų temose atsisakyta 10 kodo (žemės mokesčio), nuo 2017-01-01 – 22 kodo (elektroninio audito).

down2